Vragen? Contacteer ons vrijblijvend! Tel. 03-309.43.09 |  euro-deco@skynet.be

Euro-deco   

Jouw winkelmandje is leeg.

Verkoopsvoorwaarden

Bij ondertekening van een bestelbon (in de winkel) en/of bij betaling voorschot (bestelling online) gaat de klant akkoord met de verkoopsvoorwaarden.

Bij elke bestelling dient een minimumvoorschot van 10% van het totaal te worden betaald.

Betaalde voorschotten worden NOOIT terugbetaald.

Bij levering dient het saldo te worden betaald : CASH of per Bankcheque.

Dit moet klaarliggen op de dag van de levering. Als de chauffeur vertraging oploopt door dat dit niet in orde is kunnen er kosten worden aangerekend.

In de winkel kan u ook met een bankkaart betalen, GEEN visa.

Transportkosten zijn afhankelijk van de afstand. Minimum € 50.

In geval van annulering van een bestelling wordt er 50% van de bevestigde order als annuleringskost in rekening gebracht.

De levertermijnen worden bepaald door de fabrikant. Wanneer u vragen heeft m.b.t. uw bestelling (datum van binnenkomst, mogelijkheden voor afhaling,…) kan u dit doen via e-mail : euro-deco@skynet.be steeds uw rode bestelbonnummer vermelden.

Te late leveringen of kleine kleurverschillen ten gevolge van een andere productie kunnen geen aanleiding geven tot annulering of korting. 

Alle leveringen gebeuren gelijkvloers, naar boven brengen (via trap of lift) is een supplement van minimum € 35 en gebeurt enkel wanneer dit praktisch mogelijk is.

Indien bij levering blijkt dat de goederen niet kunnen worden binnengezet, dient de klant dit zelf te doen.

Gebruik van een ladderlift is steeds ten koste van de klant, ook bij een nalevering ten gevolge van een klacht. Klanten in Nederland dienen zelf een ladderlift te regelen.

Montage is NIET in de prijs inbegrepen. De meubelen moeten door de klant zelf worden gemonteerd of er kan beroep worden gedaan op een professionele monteur tegen betaling. Vooraf af te spreken.

Het transporteren en binnenbrengen van de goederen is op risico van de klant. Euro-deco is NIET verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het binnen brengen van de goederen bij de klant.

Bij niet-betaling zal Euro-deco de goederen terug meenemen. Dit wordt aanzien als een annulering. Er zal 50% annuleringskost worden aangerekend vermeerderd met de transportkost.

Klachten dienen om geldig te zijn binnen de 5 dagen per post of per mail in ons bezit te zijn. Steeds rode bestelbonnummer vermelden en een foto van de schade toevoegen. E-mailadres : euro-deco@skynet.be

In geval van ontbreken van montagemateriaal (vijzen, moeren e.d.) aanduiden op montageschema wat er tekort is. Dit versnelt het doorgeven van de klacht.

Wanneer een klacht onterecht blijkt zullen er administratie kosten worden aangerekend (vanaf €25).

Herroepingsrecht

De Consument beschikt slechts over het Herroepingsrecht van art. VI.47 WER voor zover er geen uitzondering van toepassing is zoals bepaald in art. VI.53 WER.
Om uw bestelling te annuleren zonder andere kosten dan de wettelijk voorziene kosten, beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het product fysiek in bezit neemt.  

Uitsluiting Herroepingsrecht

 EURO-DECO legt zich o.m. toe op de verkoop van gepersonaliseerd producten.

Gepersonaliseerd producten zijn niet geprefabriceerd en worden vervaardigd op basis van meerdere individuele keuzes en beslissingen van de Consument. In uitvoering van de Overeenkomst wordt er een uniek goed vervaardigd, gelet op de door de Consument gekozen stof, kleur en afmetingen. Gepersonaliseerd producten zijn duidelijk voor een specifieke Consument bestemd, gelet op hun uniek karakter. Daardoor zijn Gepersonaliseerd producten uitgesloten van het Herroepingsrecht.

Voor elk Gepersonaliseerd product wordt tijdens het Bestelproces volgens specificaties (geen herroepingsrecht) vermeld. Deze vermelding wordt hernomen in de Bevestiging.

Het Herroepingsrecht is tevens uitgesloten voor diensten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument en 
de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra EURO-DECO de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd 

Uitoefening van het Herroepingsrecht

Voor het verstrijken van de Bedenktijd vermeld in art. VI.47 W.E.R. en in art. 6 van deze algemene verkoopsvoorwaarden zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en haar verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De Consument zal het Product slechts onderzoeken zoals hij dat in een winkel zou doen.
Indien de consument overgaat tot de montage en/of installatie van het product (of daartoe de opdracht geeft) dan doet de consument afstand van het herroepingsrecht. De montage of installatie worden door de partijen expliciet uitgesloten van het onderzoeksrecht zoals omschreven in de vorige paragraaf.
De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. Deze waardevermindering kan worden afgehouden van de terugbetaling.
Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan EURO-DECO.
EURO-DECO stuurt na ontvangst van deze herroepingsmelding onverwijld een ontvangstbevestiging, met instructies voor de terugname van het Product.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op het inroepen van het Herroepingsrecht, zendt de Consument het Product terug, tenzij partijen anders overeenkomen. Het Product wordt teruggezonden met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door EURO-DECO verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
EURO-DECO stort het bedrag dat de Consument betaalde voor de Producten terug - verminderd met de retourkosten en eventuele waardeverminderingen - en dit binnen een redelijke termijn waarin EURO-DECO de teruggenomen goederen heeft kunnen onderzoeken. De Consument draagt de kosten van het terugzenden van het Product.

In geval van herstellingen moet de klant zelf de onderdelen komen ruilen in de winkel in Zoersel, binnen de 3 weken na binnenkomst van de vervangonderdelen. Dit geldt ook als er onderdelen tekort waren.

Volledige meubelstukken die moeten worden omgeruild gebeuren door ons indien de klant niet over eigen vervoer beschikt. De nalevering wordt dan ingepland zoals een gewone levering en wordt niet afzonderlijk of vervroegd gebracht. Afhankelijk van de situatie kunnen er eveneens transportkosten worden aangerekend.

Standaard geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar op fabricagefouten die het gevolg zijn van normaal huishoudelijk gebruik en die binnen de 2 jaar tot uiting komen. Deze opgetreden schade wordt dan steeds beoordeeld door de fabrikant. 

Op toonzaalmodellen geldt GEEN garantie, alsook zijn er GEEN extra kortingen in geval van aanwezige schade aangezien deze reeds verrekend is in de prijs waartegen ze verkocht worden. 

Klant verklaart zich akkoord met de staat van het toonzaalmodel op moment van aankoop.

In geval van klachten die zich voordoen na de garantieperiode kan u terecht bij de hersteldienst POS via tel : 0031 (0) 58/288.07.55 ; via Fax : 0031 (0) 58/288.75.00 of via e-mail : info@posterservice.nl.

 Voor alle betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen geldig.